Gimė 1924 m. spalio 23 d. Ukmergės apskr., Deltuvos valsč., Laičių kaime.

 

Nuo 1947 m. dirbo Šiaulių dramos teatre aktoriumi.

 

Baigė Šiaulių dramos teatro studiją (pedagogai K. Juršys, K. Simaška, P. Pinkauskaitė, E. Bindokaitė).

 

Paskutinis suvaidintas vaidmuo – Berci (B. Junger „Baltoji rožė“) 2004 m. spalio 10 d. Šiaulių dramos teatre.

 

 

 

 Sukurti vaidmenys

 

2002 m.
Ferapontas – A. Čechovas „Trys seserys″, rež. Sigitas Račkys

 

2001 m.
Generolas Ostenas – „Juozapas Šveikas″ Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys

 

2000 m.
Dinasas Lidanietis – Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda″, rež. Ugis Brikmanis

 

1999 m.
Petras Pipynė – Balys Sruoga „Dobilėlis penkialapis″, rež. Algimantas Pociūnas

 

1998 m.
Žydų atpažintojas – Max Frisch „Andorra″, rež. Peteris Stoičevas

 

1997 m.
Senas kamerdineris – Luigi Pirandello „Henrikas IV″, rež. Rolandas Atkočiūnas
Oberkonduktorius – A. Ostrovskis „Talentai ir gerbėjai″, rež. Jonas Daraškevičius
Senis – Markus Michel „Varnų šokis″, rež. Peteris Stoičevas

 

1996 m.
Paštininkas – Saulius Šaltenis, Grigorijus Kanovičius „Katė už durų″, rež. Algimanta Pociūnas

 

1995 m.
Du žydai – Sigitas Parulskis „Iš gyvenimo vėlių″, rež. Vytautas V. Landsbergis
Kunigo tėvas – Juozas Tumas-Vaižgantas „Pragiedruliai″, rež. Regina Steponavičiūtė
Anselmas – Moliere „Šykštuolis″, rež. Rimantas Teresas

 

1994 m.
Robas – Aleksandras Ridas „Mergaitė didele burna″, rež. Nijolė Mirončikaitė
Leizeris Volfas – Šolom-Aleichem „Tevjė pienininkas″, rež. Regina Steponavičiūtė

 

1993 m.
Berci – Bela Junger „Baltoji rožė″, Nijolė Mirončikaitė
Kendis – Džonas Ernestas Steinbekas „Pelės ir žmonės″, rež. Regina Steponavičiūtė

 

1991 m.
Helebas – Oskaras Milašius „Mefibosetas″, rež. Gytis Padegimas

 

1990 m.
Sargybinis – Eženas Jonesko „Karalius miršta″, rež. Gytis Padegimas
Senis – Juhanas Smūlis „Pulkininko našlė, arba gydytojai nieko neišmano″, rež. Gytis Padegimas

 

1989 m.
Senis – Antanas Škėma „Vieną vakarą″, rež. Gytis Padegimas
Juozas Gailius – Jonas Avyžius „Degimai″, rež. Regina Steponavičiūtė

 

1988 m.
Klebonas – Antanas Škėma „Žvakidė″, rež. Gytis Padegimas
Eglės tėvas – Vidmantė Jasukaitytė „Žilvinas″, rež. Gytis Padegimas
Pernis – Reinas Saluris „Paskutinės dvi valandos″, rež. Prytas Pedajasas

 

1986 m.
Gulbė, Medžiotojas – H. K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas″, rež. Audronė Bagatyrytė
Malvolijo – Alfredas de Miuse „Marianos užgaidos″, rež. Gytis Padegimas
Rūkorius – Nikolajė Jasinenku „Rūkomasis″, rež. Ugis Brikmanis
Povilo tėvas, S. Jaras, Kaimynas, Komisijos narys – Vidmantė Jasukaitytė „Žemaitė″, rež. Gytis Padegimas

 

1985 m.
Prisiekusysis teismo narys, Policininkas – Albertas Laurinčiukas „Paradas San Franciske″, rež. Saulius Varnas
Tigeris – Ingmaras Bergmanas „Žemuogių pievelė″, rež. Saulius Varnas

 

1984 m.
Antonijus – Pjeras de Bomaršė, Lorencas da Pontė, Volfgangas Amadėjus Mocartas „Figaro vedybos″, rež. Rimantas Vaitkevičius
Tėvas – Aldona Liobytė „Meškos trobelė″, rež. Juozas Javaitis
Don Lui – Moljeras „Don Žuanas″, rež. Juozas Javaitis

 

1983 m.
Abažūrų pardavėjas, I gydytojas, III tarnautojas – Vladimiras Majakovskis „Blakė″, rež. Saulius Varnas
Karys – Dumitrus R. Popeskus „Fajansinis nykštukas iš vasaros sodo″, rež. Saulius Varnas

 

1982 m.
Valkata, Praeivis – Nikolas E. Baeris „Incidientas″, rež. Saulius Varnas

 

1981 m.
Butrimas – V. Krėvė „Skirgaila″, rež. Saulius Varnas
Jonašas – Zdenekas Pluharžas „Paskutinis sustojimas″, rež. Stasys Paska

 

1980 m.
Senas rylininkas – Georgas Biuchneris „Voicekas″, rež. Saulius Varnas
Kunigas – Edvardas Radzinskis „Luninas, arba Žako mirtis″, rež. Saulius Varnas

 

1979 m.
Tarutis – H. Zudermanas „Jonas ir Erdmė″, rež. Regina Steponavičiūtė
Omega – A. Suchovo-Kobylinas „Tarelkino mirtis″, rež. Saulius Varnas
Mikaus tėvas – R. Blaumanis „Sūnus palaidūnas″, rež. Aurelija Ragauskaitė

 

1978 m.
Tėvas De Leo – T. Viljamsas „Ištatuiruota rožė″, rež. Regina Steponavičiūtė

 

1977 m.
Trečias Ponas – Petras Vaičiūnas „Prisikėlimas″, rež. Aurelija Ragauskaitė

 

1976 m.
Šlakuotis, Senas jūreivis – V. Višnevskis „Iš chaoso″, rež. Aurelija Ragauskaitė

 

1975 m.
Žeketojus – Balys Sruoga „Pajūrio kurortas″, rež. Aurelija Ragauskaitė
Karaliaus sekretorius – J. Švarcas „Paprastas stebuklas″, rež. Nataša Ogaj

 

1974 m.
Padronas Tonis – Karlas Goldonis „Kivirčai Kjodžoje″, rež. Aurelija Ragauskaitė
Dainius, Genties choras – Vincas Mykolaitis-Putinas „Valdovas″, rež. Aurelija Ragauskaitė

 

1973 m.
Alfredo Amorozo – Eduardo de Filipo „Itališkos vedybos″, rež. Stasys Paska
Filipas – Viktoras Rozovas „Situacija″, rež. Algirdas Lapėnas

 

1972 m.
Griebinskas – G. Volčok ir G. Mikelian „Princesė ir medkirtys″, rež. Eduardas Šestakovas
Senelis – I. Dvoreckis „Septyniolikos metų vyras″, rež. Regina Steponavičiūtė

 

1970 m.
Robertas – Vina Delmar „Paskutinis valsas″, rež. Kazys Tumkevičius
Kovas gaisrininkas – Samuilas Maršakas „Katės namai″, rež. Nataša Ogaj

 

1967 m.
Eklis – Džeromas Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės″, rež. V. Jasinskas

 

1966 m.
Šarlis Bovari – G. Floberas „Madam Bovari″, rež. Mamertas Karklelis
Sergejus Savokinas – Viktoras Rozovas „Be meilės negyvensi″, rež. Kazys Tumkevičius
Žalvyris – Vincas Krėvė „Šarūnas″, rež. Mamertas Karklelis
Eigulys – V. Metalnikovas „Miegančioji gražuolė″, rež. Kazys Tumkevičius

 

1965 m.
Gotfridas Lencas – Erichas Marija Remarkas „Trys draugai″, rež. Kazys Tumkevičius
Kurtas – J. Rusyj „Visi viename laive″, rež. Kazys Tumkevičius
Petniūniokas, II policnikas – Juozas Baltušis ir Mamertas Karklelis „Parduotos vasaros″, rež. Mamertas Karklelis
Viešbučio naktinis budintis, Radijo diktorius – Haldoras Laksnesas „Parduotoji lopšinė″, rež. Kazys Tumkevičius
Vikis – K. Saja „Jo Ekselencija Vabalas″, rež. Mamertas Karklelis

 

1964 m.
Elgeta – V. Krėvė „Žentas″, rež. Mamertas Karklelis
Tamošius – Petras Vaičiūnas „Tuščios pastangos″, rež. Kazys Tumkevičius

 

1963 m.
Kurijus – V. Šekspyras „Dvyliktoji naktis″, rež. V. Limantas
Kaktusas – L. Ustinovas ir O. Tabakovas „Snieguolė ir septyni nykštukai″, rež. Kazys Tumkevičius

 

1962 m.
Čigonas – A. Ostrovskis „Bekraitė″, rež. Mamertas Karklelis
Foskinas – V. Majakovskis „Pirtis″, rež. V. Limantas
Sokolovas – M. Smirnovas ir M. Kreindel „Savoje nelaisvėje″, rež. Kazys Tumkevičius
Denis Foilis – J. Ramanovičius „Kepurninko pilis″ (pagal A. Kroniną), rež. Kazys Tumkevičius

 

1961 m.
Korespondentas – M. Sagalovičius „Nakties serenada″, rež. Stasys Paska
Vienas iš šešeto – T. Gabė „Kareivis ir gyvatė″, rež. Kazys Tumkevičius
Valtininkas – F. Diumanua ir A. Deneris „Don Sezaras de Bazanas″, rež. V. Limantas
Jaunuolis smauglys – V. Žuklevskaja ir S. Bugaiskis „Burtininko mokinys″, rež. Kazys Tumkevičius

 

1960 m.
Esesininkas – J. Montvila „Mirusieji prabyla″, rež. Kazys Tumkevičius
Pirmas karininkas – F. Šileris „Don Karlas″, rež. L. Kalmetas
Chulijo – A. Kasona „Trečias žodis″, rež. A. Kupstas

 

1959 m.
Fiodoras – L. Šarogadskis ir J. Kobrinas „Pavasario sielvartai″, rež. Stasys Paska
Šamu dada – A. Mechta „Kas kaltas?″, rež. Mamertas Karklelis

 

1958 m.
Stepanas – V. Rozovas „Amžinai gyvi″, rež. Kazys Tumkevičius
Nikolajus – V. Rozovas „Džiaugsmo beieškant″, rež. Kazys Tumkevičius

 

1957 m.
Miško – B. Junger „Baltoji rožė″, rež. Kazys Tumkevičius
Umberto, Mikela, Nočela – E. de Filipo „Filumena Marturano″, rež. J. Šeinas

 

1956 m.
Mūrininkas – D. Dobričanino „Trijų lakštingalų gatvė, 17″, rež. J. Šeinas
Kareivis – B. Šo „Velnio mokinys″, rež. J. Šeinas
Reinas – M. Talvest „Krikštynos″, rež. S. Čaikauskas
Orsanto – O. Balzakas „Viengungio gyvenimas″, rež. J. Šeinas

 

1955 m.
Gydytojas – K. Simonovas „Vienos meilės istorija″, rež. A. Puzanauskas
Švaistas – K. Jurašiūnas „Eglė žalčių karalienė″, rež. J. Šeinas
Mauricijus – A. Ostrovskis „Paskutinė auka″, rež. A. Puzanauskas

 

1954 m.
Direktoriaus pavaduotojas – E. Uspenskaja ir L. Ošaninas „Tavo asmeninis reikalas″, rež. A. Puzanauskas
Darbininkas – A. Čechovas „Dėdė Vania″, rež. J. Šeinas
Andrius – J. Avyžius „Baltieji gluosniai″, rež. J. Šeinas
Karalius – I. Štokas „Velnių malūnas″, rež. A. Puzanauskas

 

1953 m.
Lokys – I. Verpickaja „Tikrasis lobis″, rež. A. Puzanauskas

 

1952 m.
Kažkas – A. Korneičiukas „Platonas Krečetas″, rež. J. Šeinas
Sun Do – Se Man Ir „Šviesk, švytury!″, rež. J. Šeinas
Šiškinas – M. Gorkis „Miesčionys″, rež. J. Šeinas
Vėžlys – S. Preobraženskio „Pavasario gėlė″, rež. A. Puzanauskas
Kaimo bernas – J. Rainis „Pūsk, vėjeli!″, rež. J. Šeinas
Mauricijus – K. Goldoni „Savikvaišos″, rež. J. Šeinas
Liubimas – A. Šochovskojus, A. Gribojedovas, N. Chmelnickis „Ištekėjusi nuotaka″, rež. A. Puzanauskas

 

1949 m.
Brettas – Dž. Gou ir A. D`Jusas „Giliosios šaknys″, rež. K. Simaška

 

1948 m.
Tomas – A. Jakobsonas „Kova be fronto linijos″, rež. K. Juršys
Viktoras – B. Romašovas „Didžioji jėga″, rež. K. Juršys
Gricijanas Tauričevskis – B. Aleksandrovas „Vestuvės Malinovkoje″, rež. V. Ivanauskas
Senas dvariškis – T. Gabė „Pelenė″, rež. K. Juršys

 

1947 m.
Agronomas – B. Dauguvietis „Žaldokynė″, rež. A. Puzanauskas
Vytautas Kavoliūnas – J. Marcinkevičius „Pelenai″, rež. K. Juršys


Apdovanojimai:

 

2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.