Sukurti vaidmenys:

 

2015 m.

Stenlis – Arturas Mileris „Komivojažieriaus mirtis(N-14), rež. Arvydas Lebeliūnas.

Cirko artistas – Daiva Čepauskaitė „Kaštonė pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

 

2014 m.

Stivas Habel – Tenesis Viljamsas „Geismų tramvajus“, rež. Algirdas Latėnas.

 

2013 m.
Barnabė – Marcelis Panjolis „Duonkepio žmona“, rež. Arvydas Lebeliūnas.

 

2012 m.
Unteroficierius, tardytojas, choras, prievaizdas, darbininkai, prekiaujantis jaunimas, miestiečiai, merginos, areštantai, ginkluoti sargybiniai – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.

 

2011 m.
Henkas – Tenesis Viljamsas „Iguanos naktis″, rež. Gytis Padegimas.
Finansų ministro liokajus, sargyba – Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

 

2010 m.
Markizas Forlipopolis – Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė″, rež. Regina Steponavičiūtė.

 

2009 m.
Atroposas – Pjeras Šeno „Į sveikatą, pone!″, rež. Nijolė Mirončikaitė.
Roberas – Robert Lamoureux „Sriubinė″, rež. Nijolė Mirončikaitė.
Vikontas de Valveras – Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.
Linjeras – Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.

 

2008 m.
Kareivis – Carlo Gozzi „Princesė Turandot″, rež. Aidas Giniotis.
Bindingas – Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
II gerbėjas – „…su meile – Marlene Dietrich″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Kancleris – „Sausio žibuoklės“ pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių″, rež. Nijolė Mirončikaitė.

 

2005 m.
Dignitorius – Witold Gombrowich „Jungtuvės″, rež. Algimantas Pociūnas.

 

2004 m.
Anicokas – „History of Lithuania″ pagal Juozą Erlicką, rež. Regina Steponavičiūtė.

 

2003 m.
Lapinas Raulas. Plėšikas Hablicelis. Laimutis – Janošo ir V. Bonzelso pasakų motyvais „Panama labai graži″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Visuomenės narys – Ilja Ilfas, Jevgenijus Petrovas „Aukso veršis″, rež. Sigitas Račkys.

 

2002 m.
Etiopas – Hiljermė Fiheiredas „Lapė ir vynuogės″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Žnaibius – „Baltoji stirna″ Džeimso Terberio pasakos motyvais, rež. Eduardas Saulius Pauliukonis.
Jaunikis – Kazys Boruta „Baltaragio malūnas″, rež. Algimantas Pociūnas.

 

2001 m.
Kareivis. Kalinys – „Juozapas Šveikas″ Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.

 

2000 m.
Kareivis. Tarnas – Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda″, rež. Ugis Brikmanis.
Žvejys. Šuo. Žuvis – Kostas Kubilinskas „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė″, rež. Juozas Žibūda.
Endis – „Skudurinė Onutė″ pasakų apie Skudurinę Onutę motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

 

1998m.
Kareivis juoda uniforma. Andoros gyventojas – Max Frisch „Andorra″, rež. Peteris Stoičevas.